Nedávno jsem narazila na vesnici, či městys, nedaleko Brna, kde stojí proti sobě dva kostely, katolický a evangelický. Mezi věřícími tu po většinu času panovala dobrá ekumena. Je to tím, že jsou obě víry odvětvím křesťanství a jde jim prakticky o to samé? 

Sama jsem katolička a sand kvůli tomu jsem chtěla zjistit právě informace o evangelické části obce. Jak se liší od naší katolické farnosti? 
V čele sboru věřících stojí "bratr farář", který na místní faře bydlí i se svou manželkou a dětmi a o celý sbor se stará tzv. starošovstvo. Neděnlní bohoslužba se skládá ze zvěstovnání evangelia, čtení a výkladu Bible a zpěvu. 
V neděli se koná také nedělní škola a v týdnu jsou orgnanizována setkání různých generací a zkoušky zpěvu. Sbor nedávno obnovil také Diakonii - místo, které je určeno k pomoci druhým.

Mylsím si, že tento sbor poskytuje svým členům kvalitní sociální služby, které podporují víru věřících a ve víře je utvrzují. Je dobré, že ve sboru jsou lidé, kteří jsou schopni celou početnou skupinu vést a organizovat veškeré akce. Například toto mi v naší farnosti chybí. Ale to asi záleží na každé farnosti...

Jaké máte zkušenosti vy s jinými odvětvými křesťanství?